Esophageal Perforation

Esofagusperforation

Svensk definition

Öppning i matstrupen till följd av skada eller patologisk förändring.

Engelsk definition

An opening or hole in the ESOPHAGUS that is caused by TRAUMA, injury, or pathological process.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Esophageal Perforations Perforation, Esophageal Perforations, Esophageal