Gastrointestinal Neoplasms

Mag-tarmtumörer

Svensk definition

Cancersjukdomar i mag-tarmsystemet, från munnen till ändtarmsmynningen.

Svenska synonymer

Gastrointestinala tumörer Gastrointestinalcancer Mag-tarmcancer Cancer i mag-tarmkanalen

Engelska synonymer

Gastrointestinal Neoplasm Neoplasm, Gastrointestinal Neoplasms, Gastrointestinal Cancer of Gastrointestinal Tract Gastrointestinal Tract Cancer Gastrointestinal Tract Cancers Cancer of the Gastrointestinal Tract Gastrointestinal Cancer Cancer, Gastrointestinal Cancers, Gastrointestinal Gastrointestinal Cancers