Meningitis, Bacterial

Bakteriell meningit

Svensk definition

Bakterieinfektioner i leptomeningerna och subaraknoidalrummet, omfattande hjärnbarken, hjärnnerverna, hjärnans blodkärl, ryggmärgen och nervrötterna. Typen av patogen kan variera med ålder och klinisk status (t ex postoperativt tillstånd, immundefekt eller fysisk skada). Kliniska tecken är akut feber, nackstelhet, påverkat allmäntillstånd, krampanfall och lokal nervsvikt. Tillståndet kan få ett dödligt utfall inom 24 timmar. Patologiska kännetecken är varbildning i subaraknoidalrummet och diffus inflammation i nerv- och kärlvävnader.

Engelsk definition

Bacterial infections of the leptomeninges and subarachnoid space, frequently involving the cerebral cortex, cranial nerves, cerebral blood vessels, spinal cord, and nerve roots.

Svenska synonymer

Bakteriell hjärnhinneinflammation

Engelska synonymer

Bacterial Meningitis Meningitides, Bacterial Bacterial Meningitides