Meningitis, Haemophilus

Hemofilusmeningit

Svensk definition

Bakterieinfektioner i nervsystemet, orsakade av Haemophilus-arter och kännetecknade av en markant inflammation i hjärnhinnorna. Haemophilus influenza typ B är den i sammanhanget vanligaste bakterien. Tillståndet drabbar huvudsakligen barn under 6 år, men kan även förekomma hos vuxna. Till kliniska manifestationer hör feber, nackstelhet, ljuskänslighet, krampanfall, hörselbortfall, koma och proppbildning i hjärnans blodkärl. Bakteriernas väg till det centrala nervsystemet går via angränsande strukturer, inkl. mellanörat. näshålorna och svalget.

Engelsk definition

Infections of the nervous system caused by bacteria of the genus HAEMOPHILUS, and marked by prominent inflammation of the MENINGES. HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B is the most common causative organism. The condition primarily affects children under 6 years of age but may occur in adults.

Svenska synonymer

Meningit, Hemophilus Hib-meningit Hjärnhinneinflammation, Haemophilus

Engelska synonymer

Haemophilus Meningitides Haemophilus Meningitis Meningitides, Haemophilus Meningitis, Hemophilus Hemophilus Meningitides Hemophilus Meningitis Meningitides, Hemophilus Meningitis, Haemophilus influenzae Type F Meningitis, Hemophilus influenzae Type F Meningitis, Haemophilus parainfluenzae Haemophilus parainfluenzae Meningitides Haemophilus parainfluenzae Meningitis Meningitides, Haemophilus parainfluenzae Haemophilus influenzae Meningitis Type B Type B Hemophilus influenzae Meningitis Meninigitis, HiB HiB Meninigitis Type B Haemophilus influenzae Meningitis Hemophilus influenzae Meningitis Type B Meningitis, Hemophilus influenzae, Type B