Meningitis, Meningococcal

Meningokockmeningit

Svensk definition

En hastigt uppkommande infektion i hjärnhinnorna och subaraknoidalvätskan genom bakterien Neisseria meningitidis, med diffus inflammation och proppbildning i venerna kring hjärnhinnan. Kliniska tecken är feber, nackstelhet, kramper, svår huvudvärk, petekialrodnad, stelhet, lokal nervsvikt, hydrocefalus och koma. Bakterierna sprids oftast via nasofaryngealsekret och är det vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation hos barn och ungdomar. Serogrupperna A, B, C, Y och W-135 av Neisseria meningitidis har rapporterats ge meningit.

Engelsk definition

A fulminant infection of the meninges and subarachnoid fluid by the bacterium NEISSERIA MENINGITIDIS, producing diffuse inflammation and peri-meningeal venous thromboses. Clinical manifestations include FEVER, nuchal rigidity, SEIZURES, severe HEADACHE, petechial rash, stupor, focal neurologic deficits, HYDROCEPHALUS, and COMA. The organism is usually transmitted via nasopharyngeal secretions and is a leading cause of meningitis in children and young adults. Organisms from Neisseria meningitidis serogroups A, B, C, Y, and W-135 have been reported to cause meningitis. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp689-701; Curr Opin Pediatr 1998 Feb;10(1):13-8)

Svenska synonymer

Meningit, meningokock Hjärnhinneinflammation, meningokock Meningokockmeningit typ Y Meningokockmeningit typ C Meningokockmeningit typ W-135 Meningokockmeningit typ A Meningokockmeningit typ B

Engelska synonymer

Meningococcal Meningitis Meningitis, Meningococcic Meningitis, Meningococcal, Serogroup Y Serogroup Y, Meningococcal Meningitis Meningococcal Meningitis, Serogroup Y Meningitis, Meningococcal, Serogroup C Serogroup C Meningococcal Meningitis Meningococcal Meningitis, Serogroup C Meningitis, Meningococcal, Serogroup W-135 Serogroup W135, Meningococcal Meningitis Meningitis, Meningococcal, Serogroup W135 Meningococcal Meningitis, Serogroup W135 Meningococcal Meningitis, Serogroup W-135 Meningococcal Meningitis, Serogroup W 135 Serogroup W-135, Meningococcal Meningitis Serogroup W 135, Meningococcal Meningitis Meningitis, Meningococcal, Serogroup A Serogroup A Meningococcal Meningitis Meningococcal Meningitis, Serogroup A Meningitis, Meningococcal, Serogroup B Serogroup B Meningococcal Meningitis Meningococcal Meningitis, Serogroup B