Meningitis, Listeria

Listeriameningit

Svensk definition

Inflammation i hjärnhinnorna orsakad av Listeria monocytogenes-infektion, vilken oftast ses hos barn under tre år eller vuxna över 50 år. Sjukdomen kan uppträda i alla åldrar hos personer med immundefektsyndrom. Till kliniska drag hör feber, försämrat allmäntillstånd, huvudvärk, tecken på hjärnhinnepåverkan, lokal nervpåverkan och krampanfall.

Engelsk definition

Inflammation of the meninges caused by LISTERIA MONOCYTOGENES infection, usually occurring in individuals under the age of 3 years or over the age of 50 years. It may occur at any age in individuals with IMMUNOLOGIC DEFICIENCY SYNDROMES. Clinical manifestations include FEVER, altered mentation, HEADACHE, meningeal signs, focal neurologic signs, and SEIZURES. (From Medicine 1998 Sep;77(5):313-36)

Svenska synonymer

Meningit, Listeria Hjärnhinneinflammation, Listeria Listeriacerebrit Listeriameningoencefalit

Engelska synonymer

Listeria Meningitides Listeria Meningitis Meningitides, Listeria Listeria monocytogenes Meningitis Listeria monocytogenes Meningitides Meningitides, Listeria monocytogenes Meningitis, Listeria monocytogenes Meningoencephalitis, Listeria Listeria Meningoencephalitides Meningoencephalitides, Listeria Listeria Meningoencephalitis Listeria Cerebritis Cerebritides, Listeria Cerebritis, Listeria Listeria Cerebritides