Meningitis, Pneumococcal

Pneumokockmeningit

Svensk definition

En akut, varbildande infektion i hjärnhinnorna och subaraknoidalrummet, orsakad av Streptococcus pneumoniae och vanligast hos barn och vuxna över 60 år. Infektionen kan vara förknippad med öroninflammation, mastoidit, bihåleinflammation, luftvägsinfektioner, sicklecellanemi, skallfrakturer eller andra tillstånd. De kliniska symtomen omfattar feber, huvudvärk, nackstelhet, sömnlöshet, och krampanfall, lokal nervsvikt (t ex hörselförlust) och koma.

Engelsk definition

An acute purulent infection of the meninges and subarachnoid space caused by Streptococcus pneumoniae, most prevalent in children and adults over the age of 60. This illness may be associated with OTITIS MEDIA; MASTOIDITIS; SINUSITIS; RESPIRATORY TRACT INFECTIONS; sickle cell disease (ANEMIA, SICKLE CELL); skull fractures; and other disorders. Clinical manifestations include FEVER; HEADACHE; neck stiffness; and somnolence followed by SEIZURES; focal neurologic deficits (notably DEAFNESS); and COMA. (From Miller et al., Merritt's Textbook of Neurology, 9th ed, p111)

Svenska synonymer

Meningit, pneumokock Hjärnhinneinflammation, pneumokock Experimentell pneumokockmeningit Penicillinresistent pneumokockmeningit Återkommande pneumokockmeningit

Engelska synonymer

Pneumococcal Meningitides Pneumococcal Meningitis Meningitis, Streptococcus pneumoniae Meningitides, Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae Meningitides Streptococcus pneumoniae Meningitis Experimental Pneumococcal Meningitis Experimental Pneumococcal Meningitides Meningitis, Experimental Pneumococcal Pneumococcal Meningitides, Experimental Pneumococcal Meningitis, Experimental Meningitis, Pneumococcal, Experimental Meningitis, Pneumococcal, Penicillin-Resistant Meningitis, Pneumococcal, Recurrent