Carcinoma, Merkel Cell

Merkelcellskarcinom

Svensk definition

Ett karcinom som uppkommer i Merkels celler i epidermis basalskikt och som vanligtvis yttrar sig som en primär neuroendokrin hudcancer. Merkels celler är neuroektodermala känselceller med histologiskt påvisbara neurosekretoriska granuler. Merkelcellskarcinom förekommer vanligtvis i huden på huvud och hals, och företrädesvis hos äldre patienter.

Engelsk definition

A carcinoma arising from MERKEL CELLS located in the basal layer of the epidermis and occurring most commonly as a primary neuroendocrine carcinoma of the skin. Merkel cells are tactile cells of neuroectodermal origin and histologically show neurosecretory granules. The skin of the head and neck are a common site of Merkel cell carcinoma, occurring generally in elderly patients. (Holland et al., Cancer Medicine, 3d ed, p1245)

Svenska synonymer

Karcinom, Merkelcell

Engelska synonymer

Merkle Tumors Tumors, Merkle Merkel Cell Tumor Tumor, Merkel Cell Merkel Cell Cancer Cancer, Merkel Cell Cell Cancer, Merkel Merkel Cell Carcinoma