Lateral Medullary Syndrome

Lateralt medullärt syndrom

Svensk definition

Infarkt i den dorsolaterala delen av ryggmärgen pga tilltäppning i ryggradsartären och/eller lillhjärnans bakre och nedre artär. De kliniska manifestationerna varierar med infarktens omfattning, men kan utgöras av förlust av smärt- och temperaturkänsel i den ansiktshalva som är på samma sida som infarkten eller i motsatt kroppshalva nedanför hakan, Horners syndrom på samma sida, ataxi på samma sida, dysartri, yrsel, illamående, hicka, dysfagi (sväljningssvårigheter) och stämbandsförlamning.

Engelsk definition

INFARCTION of the dorsolateral aspect of MEDULLA OBLONGATA in the BRAIN STEM. It is caused by occlusion of the VERTEBRAL ARTERY and/or the posterior inferior cerebellar artery. Clinical manifestations vary with the size of infarction, but may include loss of pain and temperature sensation in the ipsilateral face and contralateral body below the chin; ipsilateral HORNER SYNDROME; ipsilateral ATAXIA; DYSARTHRIA; VERTIGO; nausea, hiccup; dysphagia; and VOCAL CORD PARALYSIS. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p801)

Svenska synonymer

Wallenbergs syndrom

Engelska synonymer

Lateral Medullary Syndromes Syndromes, Lateral Medullary Posterior Inferior Cerebellar Artery Syndrome Wallenberg's Syndrome Wallenbergs Syndrome Vieseaux-Wallenberg Syndrome Syndrome, Vieseaux-Wallenberg Vieseaux Wallenberg Syndrome Wallenberg Syndrome Syndrome, Wallenberg Dorsolateral Medullary Syndrome Medullary Syndrome, Dorsolateral Lateral Bulbar Syndrome