Social Sciences

Samhällsvetenskap

Svensk definition

Discipliner som berör samspelet mellan individer i ett socialt sammanhang inklusive sociala organisationer och institutioner. Innefattar sociologi och antropologi.

Engelsk definition

Disciplines concerned with the interrelationships of individuals in a social environment including social organizations and institutions. Includes Sociology and Anthropology.

Svenska synonymer

Socialvetenskap

Engelska synonymer

Science, Social Sciences, Social Social Science