Economics

Ekonomi

Svensk definition

Ekonomi som vetenskap, dvs läran om nyttjande, fördelning och förbrukning av tjänster och produkter.

Engelsk definition

The science of utilization, distribution, and consumption of services and materials.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Consumption Cost of Living Living Cost Living Costs Easterlin Hypothesis Hypothesis, Easterlin Economic Conditions Condition, Economic Economic Condition Conditions, Economic Economic Policies Economic Policy Policies, Economic Policy, Economic Home Economics Economics, Home Household Consumption Consumption, Household Household Consumptions Macroeconomic Factors Factor, Macroeconomic Factors, Macroeconomic Microeconomic Factors Factor, Microeconomic Factors, Microeconomic Production Remittances Remittance Utility Theory Theories, Utility Theory, Utility Utility Theories Capital Consumer Price Index Consumer Price Indices Index, Consumer Price Indices, Consumer Price