Criminology

Kriminologi

Svensk definition

Läran om brott och brottslingar med särskilt avseende på hur personlighetsfaktorer och sociala förhållanden påverkar vägen mot eller ifrån brottslighet.

Engelsk definition

The study of crime and criminals with special reference to the personality factors and social conditions leading toward, or away from crime.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.