Receptors, Nicotinic

Nikotinreceptorer

Svensk definition

En av de båda huvudklasserna av kolinerga receptorer. Nikotinreceptorer utmärkte sig ursprungligen av sin förkärlek för nikotin framför muskarin. De indelas vanligtvis i receptorer av muskeltyp och nervcellstyp, beroende på farmakologi, molekylärbiologi och biofysiska egenskaper hos kanalerna.

Engelsk definition

One of the two major classes of cholinergic receptors. Nicotinic receptors were originally distinguished by their preference for NICOTINE over MUSCARINE. They are generally divided into muscle-type and neuronal-type (previously ganglionic) based on pharmacology, and subunit composition of the receptors.

Svenska synonymer

Receptorer, nikotin

Engelska synonymer

Nicotinic Receptors Nicotinic Acetylcholine Receptors Acetylcholine Receptors, Nicotinic Receptors, Nicotinic Acetylcholine Nicotinic Acetylcholine Receptor Acetylcholine Receptor, Nicotinic Receptor, Nicotinic Acetylcholine Nicotinic Receptor Receptor, Nicotinic