Nicotine

Nikotin

Svensk definition

Nikotin är en mycket giftig alkaloid. Det är prototypagonisten på kolinerga nikotinreceptorer, där den dramatiskt stimulerar nervceller och ytterst blockerar den synaptiska överföringen. Nikotin spelar också en medicinskt viktig roll som komponent i tobaksrök.

Engelsk definition

Nicotine is highly toxic alkaloid. It is the prototypical agonist at nicotinic cholinergic receptors where it dramatically stimulates neurons and ultimately blocks synaptic transmission. Nicotine is also important medically because of its presence in tobacco smoke.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nicotine Bitartrate Nicotine Tartrate