Muscarine

Muskarin

Svensk definition

En giftig alkaloid i svampen Amanita muscaria (röd flugsvamp) och svampar av arten Inocybe (trådskivlingar). Det är det första parasympatomimetiska ämnet som undersökts och orsakar kraftig parasympatomimetisk aktivitet, som kan leda till krampanfall och död. Atropin är det specifika motgiftet.

Engelsk definition

A toxic alkaloid found in Amanita muscaria (fly fungus) and other fungi of the Inocybe species. It is the first parasympathomimetic substance ever studied and causes profound parasympathetic activation that may end in convulsions and death. The specific antidote is atropine.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.