Population Surveillance

Populationsövervakning

Svensk definition

Pågående granskning av befolkningen (allmän befolkning, studiebefolkning etc.) med metoder som är praktiska, enhetliga och snabbt genomförbara, inte alltid helt exakta.

Engelsk definition

Ongoing scrutiny of a population (general population, study population, target population, etc.), generally using methods distinguished by their practicability, uniformity, and frequently their rapidity, rather than by complete accuracy.

Svenska synonymer

Populationsstudier

Engelska synonymer

Surveillance, Population