Pneumonia, Mycoplasma

Mykoplasmapneumoni

Svensk definition

Interstitiell lunginflammation till följd av utbredd infektion i lunger och luftrör, särskilt i lungornas nedre lober, av Mycoplasma pneumoniae (hos människor). Hos får orsakas inflammationen av M. ovipneumoniae, och hos nötkreatur kan orsaken vara M. dispar.

Svenska synonymer

Primär atypisk pneumoni Kall lunginflammation Lunginflammation orsakad av mycoplasma

Engelska synonymer

Pneumonia, Primary Atypical Atypical Pneumonia, Primary Atypical Pneumonias, Primary Pneumonias, Primary Atypical Primary Atypical Pneumonia Primary Atypical Pneumonias Mycoplasma Pneumonia Mycoplasma Pneumonias Pneumonias, Mycoplasma Mycoplasma ovipneumoniae Infection Mycoplasma ovipneumoniae Infections Mycoplasma pneumoniae Infection Mycoplasma pneumoniae Infections Mycoplasma dispar Infection Mycoplasma dispar Infections