Mycoplasma dispar

Mycoplasma dispar

Svensk definition

En art gramnegativa bakterier som ger upphov till mykoplasmalunginflammation hos kalvar. Mycoplasma dispar kan möjligen även i synergi med andra bakterier och virus orsaka andra luftvägssjukdomar hos kalvar.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.