Mycoplasma ovipneumoniae

Mycoplasma ovipneumoniae

Svensk definition

En art gramnegativa bakterier som ursprungligen påvisades i lungor, luftrör och näshåla hos får. Bakterien ger upphov till kronisk interstitiell lunginflammation (mykoplasmapneumoni) hos både får och getter.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.