Pneumonia, Bacterial

Bakteriell lunginflammation

Svensk definition

Lunginflammation orsakad av någon bakterieart. Bakteriell lunginflammation beror vanligen på spridning av infektion i luftrören genom inandning av mikroskopiska mängder sekret. De allra flesta fall av denna sjukdom är samhällsförvärvade lunginflammationer.

Engelsk definition

Inflammation of the lung parenchyma that is caused by bacterial infections.

Svenska synonymer

Bakteriell pneumoni

Engelska synonymer

Bacterial Pneumonia Bacterial Pneumonias Pneumonias, Bacterial