Pericarditis, Tuberculous

Hjärtsäcksinflammation, tuberkulös

Svensk definition

Infektion i perikardiet med tuberkelbaciller. Tillståndet uppstår till följd av spridning till omgivningen från tuberkelhärdar i lungportens eller mediastinums lymfkörtlar eller genom lungtuberkulos.

Svenska synonymer

Perikardit, tuberkulös

Engelska synonymer

Pericarditides, Tuberculous Tuberculous Pericarditides Tuberculous Pericarditis