Neuroleptic Malignant Syndrome

Neuroleptiskt malignt syndrom

Svensk definition

Ett potentiellt dödligt syndrom förknippat med bruk av neuroleptiska medel som i sin tur är associerade med dopaminerg receptorblockering i de basala ganlierna och hypotalamus, samt med sympatisk felreglering. Till kliniska kännetecken hör diffus muskelstelhet, skakningar, hög feber, diafores, ostadigt blodtryck, kognitiva och autonoma störningar. Det kan även föreligga höjda CPK-nivåer och leukocytos.

Engelsk definition

A potentially fatal syndrome associated primarily with the use of neuroleptic agents (see ANTIPSYCHOTIC AGENTS) which are in turn associated with dopaminergic receptor blockade (see RECEPTORS, DOPAMINE) in the BASAL GANGLIA and HYPOTHALAMUS, and sympathetic dysregulation. Clinical features include diffuse MUSCLE RIGIDITY; TREMOR; high FEVER; diaphoresis; labile blood pressure; cognitive dysfunction; and autonomic disturbances. Serum CPK level elevation and a leukocytosis may also be present. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1199; Psychiatr Serv 1998 Sep;49(9):1163-72)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neuroleptic Malignant Syndromes Syndrome, Neuroleptic Malignant Syndromes, Neuroleptic Malignant NMS (Neuroleptic Malignant Syndrome) NMSs (Neuroleptic Malignant Syndrome) Neuroleptic-Induced Neuroleptic Malignant Syndrome Neuroleptic Induced Neuroleptic Malignant Syndrome Neuroleptic-Malignant Syndrome, Neuroleptic Induced Neuroleptic Malignant Syndrome, Neuroleptic Induced