Neoplastic Syndromes, Hereditary

Ärftliga neoplastiska syndrom

Svensk definition

Ett mönster av cancerförekomster inom en familj, men inte nödvändigtvis samma tumörform hos alla medlemmar. Typiskt är att tumörerna brukar uppkomma tidigare än genomsnittligt, enskilda individer kan ha mer än en primär tumör, tumörerna kan vara flera tillsammans, mer än 25% av personer i rakt nedstigande led från indexfallet drabbas, och predisponeringen hos dessa familjer bestäms av ett autosomalt dominant drag med ungeför 60 procents genomslag.

Engelsk definition

The condition of a pattern of malignancies within a family, but not every individual's necessarily having the same neoplasm. Characteristically the tumor tends to occur at an earlier than average age, individuals may have more than one primary tumor, the tumors may be multicentric, usually more than 25 percent of the individuals in direct lineal descent from the proband are affected, and the cancer predisposition in these families behaves as an autosomal dominant trait with about 60 percent penetrance.

Svenska synonymer

Neoplastiska syndrom, ärftliga Ärftliga cancer syndrom Cancer syndrom, ärftliga

Engelska synonymer

Cancer Syndromes, Hereditary Hereditary Neoplastic Syndromes Hereditary Neoplastic Syndrome Neoplastic Syndrome, Hereditary Syndrome, Hereditary Neoplastic Syndromes, Hereditary Neoplastic Hereditary Cancer Syndromes Cancer Syndrome, Hereditary Hereditary Cancer Syndrome Syndrome, Hereditary Cancer Syndromes, Hereditary Cancer