Li-Fraumeni Syndrome

Li-Fraumenis syndrom

Svensk definition

Sällsynt autosomalt dominant syndrom, kännetecknat av spridda mesenkym- och epiteltumörer. Mutation av p53-tumörsuppressorgenen, som ingår i svarsförloppet för DNA-skada, gör uppenbarligen familjemedlemmar som ärver den benägna att utveckla vissa tumörtyper, bland vilka har påvisats bröstcancer och mjukdelssarkom, hjärntumörer, osteosarkom, leukemi och binjurebarkskarcinom.

Engelsk definition

Rare autosomal dominant syndrome characterized by mesenchymal and epithelial neoplasms at multiple sites. MUTATION of the p53 tumor suppressor gene, a component of the DNA DAMAGE response pathway, apparently predisposes family members who inherit it to develop certain cancers. The spectrum of cancers in the syndrome was shown to include, in addition to BREAST CANCER and soft tissue sarcomas (SARCOMA); BRAIN TUMORS; OSTEOSARCOMA; LEUKEMIA; and ADRENOCORTICAL CARCINOMA.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Li Fraumeni Syndrome