Adenomatous Polyposis Coli

Adenomatös tjocktarmspolypos

Svensk definition

Ett polypossyndrom som beror på en autosomalt dominant mutation i APC-generna på kromosom 5. Syndromet kännetecknas av utvecklingen av hundratals adenomatösa polyper i tjocktarmen och ändtarmen hos drabbade individer i tidig vuxen ålder.

Engelsk definition

A polyposis syndrome due to an autosomal dominant mutation of the APC genes (GENES, APC) on CHROMOSOME 5. The syndrome is characterized by the development of hundreds of ADENOMATOUS POLYPS in the COLON and RECTUM of affected individuals by early adulthood.

Svenska synonymer

Adenomatös kolonpolypos Familjär adenomatös kolonpolypos Ärftligt polypossyndrom Adenomatös intestinal polypos Familijär intestinal polypos Adenomatös polyposis coli

Engelska synonymer

Adenomatous Polyposis Colus Coli, Adenomatous Polyposis Colus, Adenomatous Polyposis Polyposis Coli, Adenomatous Polyposis Colus, Adenomatous Polyposis Syndrome, Familial Familial Polyposis Syndromes Familial Adenomatous Polyposis Coli Adenomatous Polyposis Coli, Familial Adenomatous Polyposis of the Colon Familial Adenomatous Polyposis Adenomatous Polyposes, Familial Adenomatous Polyposis, Familial Familial Adenomatous Polyposes Polyposes, Familial Adenomatous Polyposis, Familial Adenomatous Familial Polyposis Coli Familial Adenomatous Polyposis of the Colon Familial Multiple Polyposi Familial Multiple Polyposus Multiple Polyposi, Familial Multiple Polyposus, Familial Polyposi, Familial Multiple Polyposus, Familial Multiple Familial Polyposis of the Colon Hereditary Polyposis Coli Coli, Hereditary Polyposis Colus, Hereditary Polyposis Hereditary Polyposis Colus Polyposis Coli, Hereditary Polyposis Colus, Hereditary Familial Multiple Polyposis Familial Multiple Polyposes Multiple Polyposes, Familial Multiple Polyposis, Familial Polyposes, Familial Multiple Polyposis, Familial Multiple Familial Multiple Polyposis Syndrome Familial Polyposis Syndrome Myh-Associated Polyposis Myh Associated Polyposis Myh-Associated Polyposes Polyposes, Myh-Associated Polyposis, Myh-Associated Polyposis Coli Coli, Polyposis Colus, Polyposis Polyposis Colus Polyposis Coli, Familial Coli, Familial Polyposis Colus, Familial Polyposis Familial Polyposis Colus Polyposis Colus, Familial Familial Intestinal Polyposis Familial Intestinal Polyposes Intestinal Polyposes, Familial Intestinal Polyposis, Familial Polyposis, Adenomatous Intestinal Adenomatous Intestinal Polyposes Adenomatous Intestinal Polyposis Intestinal Polyposis, Adenomatous