Adenomatous Polyps

Adenomatösa polyper

Svensk definition

Godartade tumörer härrörande från körtelepitel.

Engelsk definition

Benign neoplasms derived from glandular epithelium. (From Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Polyper, adenomatösa

Engelska synonymer

Adenomatous Polyp Polyp, Adenomatous Polyps, Adenomatous