Dysplastic Nevus Syndrome

Dysplastiskt nevussyndrom

Svensk definition

Kliniskt icke typiska födelsemärken (vanligen större än 5 mm, med skiftande pigmentering och oskarp avgränsning), vilka ger ökad risk för uppkomst av icke-familjärt, malignt hudmelanom. Biopsier visar melanocytisk dysplasi. Födelsemärkena är såväl kliniskt som histologiskt identiska med förstadieförändringarna till melanom vid BK-mole.

Engelsk definition

Clinically atypical nevi (usually exceeding 5 mm in diameter and having variable pigmentation and ill defined borders) with an increased risk for development of non-familial cutaneous malignant melanoma. Biopsies show melanocytic dysplasia. Nevi are clinically and histologically identical to the precursor lesions for melanoma in the B-K mole syndrome. (Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nevus Syndrome, Dysplastic Syndrome, Dysplastic Nevus B-K Mole Syndrome B K Mole Syndrome Syndrome, B-K Mole Familial Atypical Multiple Mole-Melanoma Familial Atypical Multiple Mole Melanoma Dysplastic Nevi Dysplastic Nevus Nevi, Dysplastic Nevus, Dysplastic