Multiple Endocrine Neoplasia

Multipla hormonella tumörer

Svensk definition

En grupp autosomalt dominanta sjukdomar som kännetecknas av samtidig förekomst av cancer i två eller fler endokrina körtlar som utsöndrar peptidhormoner eller aminer. Dessa tumörer är ofta godartade, men kan vara elakartade. De klassificeras efter vilken körtel som är inbegripen och grad av aggressivitet. De två vanligaste formerna är MEN1 och MEN2, med genmutationer på kromosom 11 och 10.

Engelsk definition

A group of autosomal dominant diseases characterized by the combined occurrence of tumors involving two or more ENDOCRINE GLANDS that secrete PEPTIDE HORMONES or AMINES. These neoplasias are often benign but can be malignant. They are classified by the endocrine glands involved and the degree of aggressiveness. The two major forms are MEN1 and MEN2 with gene mutations on CHROMOSOME 11 and CHROMOSOME 10, respectively.

Svenska synonymer

Multipel endokrin neoplasi

Engelska synonymer

Multiple Endocrine Neoplasms Endocrine Neoplasms, Multiple Neoplasms, Multiple Endocrine Endocrine Neoplasia, Multiple Neoplasia, Multiple Endocrine Adenomatosis, Familial Endocrine Adenomatoses, Familial Endocrine Endocrine Adenomatoses, Familial Endocrine Adenomatosis, Familial Familial Endocrine Adenomatoses Adenomatosis, Multiple Endocrine Adenomatoses, Multiple Endocrine Endocrine Adenomatoses, Multiple Endocrine Adenomatosis, Multiple Multiple Endocrine Adenomatoses Multiple Endocrine Neoplasia Syndromes Multiple Endocrine Adenopathy Adenopathies, Multiple Endocrine Adenopathy, Multiple Endocrine Endocrine Adenopathies, Multiple Endocrine Adenopathy, Multiple Multiple Endocrine Adenopathies Familial Endocrine Adenomatosis Multiple Endocrine Adenomatosis