Myasthenia Gravis

Myasthenia gravis

Svensk definition

Myasteni är en störning i signalöverföringen mellan nerver och muskler, kännetecknad av svaghet i huvud- och skelettmusklerna. Autoantikroppar mot acetylkolinreceptorer förstör nervkontaktplattan i nerv-muskelförbindelsen och försämrar därmed signalöverföringen till skelettmusklerna. Kliniska manifestationer kan vara diplopi (dubbelseende), ptos (ögonlocksnedfall) och svaghet i ansikts- och ögonmuskler, andningsorganens muskler och i proximala arm- och benmuskler. Sjukdomen kan vara begränsad till enbart ögonmusklerna. Tymom är ofta associerade med detta sjukdomstillstånd.

Engelsk definition

A disorder of neuromuscular transmission characterized by weakness of cranial and skeletal muscles. Autoantibodies directed against acetylcholine receptors damage the motor endplate portion of the NEUROMUSCULAR JUNCTION, impairing the transmission of impulses to skeletal muscles. Clinical manifestations may include diplopia, ptosis, and weakness of facial, bulbar, respiratory, and proximal limb muscles. The disease may remain limited to the ocular muscles. THYMOMA is commonly associated with this condition. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1459)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Myasthenia Gravis, Ocular Ocular Myasthenia Gravis Myasthenia Gravis, Generalized Generalized Myasthenia Gravis