Myasthenia Gravis, Neonatal

Myasthenia gravis hos nyfödda

Svensk definition

En störning i nerv-muskelsignalöverföringen som förekommer hos ett fåtal nyfödda, vars mödrar har myasteni. Kliniska tecken ses vanligtvis vid födseln eller framträder under de tre första dagarna i livet och utgörs av lågt blodtryck, dålig andningsförmåga, sugförmaga och sväljningsförmåga. Sjukdomenstillståndet beror på passiv överföring av antikroppar mot acetylkolinreceptorn genom moderkakan. Hos de allra flesta av barnen går myastenin tillbaka (dvs övergående myasteni hos nyfödda), men i sällsynta fall kan tillståndet hålla i sig efter neonatalperioden (s k ihållande myasteni hos nyfödda).

Engelsk definition

A disorder of neuromuscular transmission that occurs in a minority of newborns born to women with myasthenia gravis. Clinical features are usually present at birth or develop in the first 3 days of life and consist of hypotonia and impaired respiratory, suck, and swallowing abilities. This condition is associated with the passive transfer of acetylcholine receptor antibodies through the placenta. In the majority of infants the myasthenic weakness resolves (i.e., transient neonatal myasthenia gravis) although this disorder may rarely continue beyond the neonatal period (i.e., persistent neonatal myasthenia gravis). (From Menkes, Textbook of Child Neurology, 5th ed, p823; Neurology 1997 Jan;48(1):50-4)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neonatal Myasthenia Gravis Myasthenia Gravis, Neonatal, Persistent Neonatal Myasthenia Gravis, Persistent Persistent Neonatal Myasthenia Gravis Myasthenia Gravis, Persistent, Neonatal Antenatal Myasthenia Gravis Myasthenia Gravis, Antenatal Myasthenia Gravis, Neonatal, Transient Neonatal Myasthenia Gravis, Transient Transient Neonatal Myasthenia Gravis Myasthenia Gravis, Transient, Neonatal