Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome

Lambert-Eaton myastent syndrom

Svensk definition

En autoimmun sjukdom som kännetecknas av svaghet och utmattningstendens i proximala muskler, särskilt i bäckengördeln, benen, bålen och skuldergördeln, medan ögonmusklerna förblir relativt opåverkade. Småcelligt karcinom i lungorna är en vanlig komplikation, men även andra elakartade tillstånd och autoimmuna sjukdomar kan ingå. Muskelsvagheten beror på försämrad signalöverföring vid nerv-muskelkontakten. Bristande presynaptisk kalciumkanalfunktion leder till att för lite acetylkolin frigörs i förhållande till nervretningen.

Engelsk definition

An autoimmune disease characterized by weakness and fatigability of proximal muscles, particularly of the pelvic girdle, lower extremities, trunk, and shoulder girdle. There is relative sparing of extraocular and bulbar muscles. CARCINOMA, SMALL CELL of the lung is a frequently associated condition, although other malignancies and autoimmune diseases may be associated. Muscular weakness results from impaired impulse transmission at the NEUROMUSCULAR JUNCTION. Presynaptic calcium channel dysfunction leads to a reduced amount of acetylcholine being released in response to stimulation of the nerve. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp 1471)

Svenska synonymer

Eaton-Lamberts syndrom Lambert-Eatons syndrom LEMS

Engelska synonymer

Lambert Eaton Myasthenic Syndrome Eaton-Lambert Syndrome Eaton Lambert Syndrome Syndrome, Eaton-Lambert Eaton-Lambert Myasthenic Syndrome Eaton Lambert Myasthenic Syndrome Myasthenic Syndrome, Eaton-Lambert Syndrome, Eaton-Lambert Myasthenic Myasthenic Syndrome, Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome, Lambert Eaton Syndrome, Lambert-Eaton Myasthenic Myopathic-Myasthenic Syndrome of Lambert-Eaton Lambert-Eaton Myopathic-Myasthenic Syndrome Lambert-Eaton Myopathic-Myasthenic Syndromes Myasthenic-Myopathic Syndrome of Eaton-Lambert Eaton-Lambert Myasthenic-Myopathic Syndrome Myasthenic Myopathic Syndrome of Eaton Lambert Myasthenic-Myopathic Syndrome of Lambert-Eaton Lambert-Eaton Myasthenic-Myopathic Syndrome Lambert-Eaton Myasthenic-Myopathic Syndromes Myasthenic Myopathic Syndrome of Lambert Eaton Myopathic-Myasthenic Syndrome of Eaton-Lambert Eaton-Lambert Myopathic-Myasthenic Syndrome Eaton-Lambert Myopathic-Myasthenic Syndromes Myopathic Myasthenic Syndrome of Eaton Lambert Lambert-Eaton Syndrome Lambert Eaton Syndrome Syndrome, Lambert-Eaton