Myasthenia Gravis, Autoimmune, Experimental

Myasthenia gravis, autoimmun, experimentell

Svensk definition

Alla typer av djurmodeller för autoimmuna sjukdomar i studier av myasthenia gravis. Injicering av renade acetylkolinreceptorkomponenter ger upphov till myastenisyndrom med akuta och kroniska faser. Nervplattspatologi, förlust av acetylkolinreceptorer, närvaro av cirkulerande anti-AChR-antikroppar och elektrofysiologiska förändringar gör detta tillstånd i stort sett identiskt med myateni hos människor. Passiv överföring av AChR-antikroppar eller lymfocyter från drabbade djur till normala framkallar passivt överförd autoimmun myasthenia gravis.

Engelsk definition

Any autoimmune animal disease model used in the study of MYASTHENIA GRAVIS. Injection with purified neuromuscular junction acetylcholine receptor (AChR) (see RECEPTORS, CHOLINERGIC) components results in a myasthenic syndrome that has acute and chronic phases. The motor endplate pathology, loss of acetylcholine receptors, presence of circulating anti-AChR antibodies, and electrophysiologic changes make this condition virtually identical to human myasthenia gravis. Passive transfer of AChR antibodies or lymphocytes from afflicted animals to normals induces passive transfer experimental autoimmune myasthenia gravis. (From Joynt, Clinical Neurology, 1997, Ch 54, p3)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Myasthenia Gravis, Autoimmune Experimental Experimental Myasthenia Gravis Myasthenia Gravis, Experimental Experimental Myasthenia Experimental Myasthenias Myasthenia, Experimental Myasthenias, Experimental Myasthenia Gravis, Experimental Autoimmune Autoimmune Experimental Myasthenia Gravis Experimental Autoimmune Myasthenia Gravis, Passive Transfer Passive Transfer Experimental Autoimmune Myasthenia Gravis