Muscular Dystrophies

Muskeldystrofier

Svensk definition

En icke enhetlig grupp ärftliga muskelsjukdomar som kännetecknas av förtvining av och svaghet i skelettmusklerna. De kategoriseras efter var muskelsvagheten uppträder, debutålder och ärftlighetsmönster.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Myodystrophica Myodystrophicas Myodystrophy Myodystrophies Muscular Dystrophy Dystrophies, Muscular Dystrophy, Muscular