Muscular Disorders, Atrophic

Muskelsjukdomar, atrofiska

Svensk definition

Sjukdomar som kännetecknas av en onormal reduktion av muskelvolym till följd av minskning av storleken och antalet av muskelfibrer. Atrofi kan bero på sjukdomar som hör till muskelvävnad (t ex muskeldystrofi) eller uppträda sekundärt till periferi nervsjukdomar som försämrar nervförbindelsen till muskelvävnad (t ex spinal muskelatrofi).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Atrophic Muscular Disorder Disorder, Atrophic Muscular Disorders, Atrophic Muscular Muscular Disorder, Atrophic Atrophic Muscular Disorders Spinopontine Atrophy Atrophies, Spinopontine Spinopontine Atrophies Atrophy, Spinopontine Atrophy, Disuse Atrophies, Disuse Disuse Atrophies Disuse Atrophy