Muscular Atrophy, Spinal

Spinal muskelatrofi

Svensk definition

En grupp sjukdomstillstånd som kännetecknas av fortskridande nedbrytning av motornervceller i ryggmärgen, vilket leder till svaghet och muskelförtvining, oftast utan tecken på skada på de kortikospinala områdena (ryggmärgens ytterskikt). Till sjukdomar av denna art hör bl a Werdnig-Hoffmanns sjukdom och sent debuterande spinala muskelatrofier i barndomen. De flesta är ärftliga.

Engelsk definition

A group of disorders marked by progressive degeneration of motor neurons in the spinal cord resulting in weakness and muscular atrophy, usually without evidence of injury to the corticospinal tracts. Diseases in this category include Werdnig-Hoffmann disease and later onset SPINAL MUSCULAR ATROPHIES OF CHILDHOOD, most of which are hereditary. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1089)

Svenska synonymer

Bulbospinal neuropati Distal spinal muskelatrofi Ärftlig motorisk neuropati Progressiv muskelatrofi

Engelska synonymer

Atrophy, Spinal Muscular Spinal Amyotrophy Amyotrophies, Spinal Amyotrophy, Spinal Spinal Amyotrophies Spinal Muscular Atrophy Distal Spinal Muscular Atrophy Spinal Muscular Atrophy, Distal Hereditary Motor Neuronopathy Hereditary Motor Neuronopathies Motor Neuronopathies, Hereditary Motor Neuronopathy, Hereditary Neuronopathies, Hereditary Motor Neuronopathy, Hereditary Motor Scapuloperoneal Form of Spinal Muscular Atrophy Spinal Muscular Atrophy, Scapuloperoneal Form Spinal Muscular Atrophy, Scapuloperoneal Amyotrophy, Neurogenic Scapuloperoneal, New England Type Scapuloperoneal Spinal Muscular Atrophy Oculopharyngeal Spinal Muscular Atrophy Spinal Muscular Atrophy, Oculopharyngeal Progressive Muscular Atrophy Atrophies, Progressive Muscular Atrophy, Progressive Muscular Muscular Atrophies, Progressive Muscular Atrophy, Progressive Progressive Muscular Atrophies Progressive Myelopathic Muscular Atrophy Myelopathic Muscular Atrophy, Progressive Progressive Proximal Myelopathic Muscular Atrophy Proximal Myelopathic Muscular Atrophy, Progressive Bulbospinal Neuronopathy Bulbospinal Neuronopathies Neuronopathies, Bulbospinal Neuronopathy, Bulbospinal Myelopathic Muscular Atrophy Atrophy, Myelopathic Muscular Muscular Atrophy, Myelopathic Adult-Onset Spinal Muscular Atrophy Adult Onset Spinal Muscular Atrophy Muscular Atrophy, Adult Spinal Adult Spinal Muscular Atrophy