Muscular Atrophy

Muskelatrofi

Svensk definition

Minskning av storlek och antal muskeltrådar med ökad ålder, försämrad blodförsörjning, eller till följd av orörlighet, långvarig viktlöshet, undernäring, och särskilt vid brutna nervförbindelser.

Engelsk definition

Derangement in size and number of muscle fibers occurring with aging, reduction in blood supply, or following immobilization, prolonged weightlessness, malnutrition, and particularly in denervation.

Svenska synonymer

Muskelförtvining Neurogenisk muskelatrofi

Engelska synonymer

Atrophies, Muscular Atrophy, Muscular Muscular Atrophies Atrophy, Muscle Atrophies, Muscle Muscle Atrophies Muscle Atrophy Neurogenic Muscular Atrophy Atrophies, Neurogenic Muscular Atrophy, Neurogenic Muscular Muscular Atrophies, Neurogenic Muscular Atrophy, Neurogenic Neurogenic Muscular Atrophies Neurotrophic Muscular Atrophy Atrophies, Neurotrophic Muscular Atrophy, Neurotrophic Muscular Muscular Atrophies, Neurotrophic Muscular Atrophy, Neurotrophic Neurotrophic Muscular Atrophies