Melanoma

Melanom

Svensk definition

Elakartad tumörform med ursprung i celler som kan bilda melanin, vilken kan uppträda i huden varsomhelst på kroppen, i ögat eller, sällan, i slemhinnorna i könsorganen, ändtarmen, munhålan eller andra platser. Tumören förekommer mest hos vuxna och kan uppstå de novo eller ur ett födelsemärke eller elakartad pigmentfläck. Melanom metastaserar i stor omfattning, och lokala lymfkörtlar, lever, lungor och hjärna löper stor risk att drabbas. Incidensen av maligna hudmelanom ökar snabbt i hela världen.

Engelsk definition

A malignant neoplasm derived from cells that are capable of forming melanin, which may occur in the skin of any part of the body, in the eye, or, rarely, in the mucous membranes of the genitalia, anus, oral cavity, or other sites. It occurs mostly in adults and may originate de novo or from a pigmented nevus or malignant lentigo. Melanomas frequently metastasize widely, and the regional lymph nodes, liver, lungs, and brain are likely to be involved. The incidence of malignant skin melanomas is rising rapidly in all parts of the world. (Stedman, 25th ed; from Rook et al., Textbook of Dermatology, 4th ed, p2445)

Svenska synonymer

Malignt melanom

Engelska synonymer

Melanomas Malignant Melanoma Malignant Melanomas Melanoma, Malignant Melanomas, Malignant