Hutchinson's Melanotic Freckle

Lentigo, malign

Svensk definition

En cellulär undertyp av malignt melanom. Det är en pigmenterad förändring, bestående av melanocyter, som uppträder på hud som utsätts för solbelysning, främst i ansikte och nacke. Melanocyterna är vanligtvis flerkärniga och stjärnliknande.

Engelsk definition

A cellular subtype of malignant melanoma. It is a pigmented lesion composed of melanocytes occurring on sun-exposed skin, usually the face and neck. The melanocytes are commonly multinucleated with a "starburst" appearance. It is considered by many to be the in situ phase of lentigo maligna melanoma.

Svenska synonymer

Malign lentigo

Engelska synonymer

Freckle, Hutchinson's Melanotic Hutchinson Melanotic Freckle Hutchinsons Melanotic Freckle Melanotic Freckle, Hutchinson's Melanotic Freckle Lentigo, Malignant Lentigos, Malignant Malignant Lentigo Malignant Lentigos Freckle, Melanotic Freckles, Melanotic Melanotic Freckles Lentigo Maligna