Melanoma, Experimental

Experimentellt melanom

Svensk definition

Hos djur experimentellt framdriven tumör som producerar melanin och tjänar som modell för melanomstudier hos människa.

Engelsk definition

Experimentally induced tumor that produces MELANIN in animals to provide a model for studying human MELANOMA.

Svenska synonymer

Harding-Passeys melanom B16 melanom

Engelska synonymer

Melanomas, Experimental Experimental Melanoma Experimental Melanomas Melanoma, Harding-Passey Harding-Passey Melanoma Melanoma, Harding Passey Harding Passey Melanoma Melanoma, B16 B16 Melanomas Melanomas, B16 B16 Melanoma Melanoma, Cloudman S91 Cloudman S91 Melanoma S91 Melanoma, Cloudman