Lymphoma, Non-Hodgkin

Non-Hodgkins lymfom

Svensk definition

Alla elakartade lymfvävnadstumörer som skiljer sig från Hodgkins sjukdom, då de är mer heterogena i fråga om cellinjemalignitet, kliniskt förlopp, prognos och behandling. Det enda gemensamma kännetecknet bland dessa tumörer är frånvaron av Reed-Sternbergceller, vilka är typiska för Hodgkins sjukdom.

Engelsk definition

Any of a group of malignant tumors of lymphoid tissue that differ from HODGKIN DISEASE, being more heterogeneous with respect to malignant cell lineage, clinical course, prognosis, and therapy. The only common feature among these tumors is the absence of giant REED-STERNBERG CELLS, a characteristic of Hodgkin's disease.

Svenska synonymer

Lymfom, non-Hodgkins Lymfom, lågmalignt Lymfom, blandad cellularitet Lymfom, blandad cellularitet, diffust Lymfom, blandad cellularitet, follikulärt Lymfom, undifferentierat Lymfom, storcelligt, diffust Lymfom, storcelligt, follikulärt Lymfom, storcelligt Lymfom, diffust Lymfom, högmalignt

Engelska synonymer

Lymphoma, Non Hodgkin Lymphoma, Atypical Diffuse Small Lymphoid Lymphoma, Non-Hodgkin's Lymphoma, Non Hodgkin's Lymphoma, Non-Hodgkin, Familial Lymphoma, Non-Hodgkins Lymphoma, Non Hodgkins Non-Hodgkins Lymphoma Small Cleaved-Cell Lymphoma, Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma, Diffuse Lymphoma, Nonhodgkins Nonhodgkins Lymphoma Lymphoma, Small Cleaved Cell, Diffuse Lymphoma, Small Cleaved-Cell, Diffuse Non-Hodgkin Lymphoma Non Hodgkin Lymphoma Non-Hodgkin's Lymphoma Non Hodgkin's Lymphoma Diffuse Small Cleaved-Cell Lymphoma Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma Lymphoma, Nonhodgkin's Lymphoma, Nonhodgkin Nonhodgkin's Lymphoma Lymphoma, High-Grade High-Grade Lymphoma High-Grade Lymphomas Lymphoma, High Grade Lymphomas, High-Grade Lymphoma, Intermediate-Grade Intermediate-Grade Lymphoma Intermediate-Grade Lymphomas Lymphoma, Intermediate Grade Lymphomas, Intermediate-Grade Reticulum-Cell Sarcoma Reticulum-Cell Sarcomas Sarcomas, Reticulum-Cell Reticulum Cell Sarcoma Reticulosarcoma Reticulosarcomas Sarcoma, Reticulum-Cell Sarcoma, Reticulum Cell Lymphoma, Mixed-Cell Lymphoma, Mixed Cell Lymphoma, Mixed Lymphocytic-Histiocytic Lymphocytic-Histiocytic Lymphoma, Mixed Lymphocytic-Histiocytic Lymphomas, Mixed Lymphoma, Mixed Lymphocytic Histiocytic Lymphomas, Mixed Lymphocytic-Histiocytic Mixed Lymphocytic-Histiocytic Lymphoma Mixed Lymphocytic-Histiocytic Lymphomas Mixed-Cell Lymphoma Lymphomas, Mixed-Cell Mixed Cell Lymphoma Mixed-Cell Lymphomas Lymphoma, Mixed Lymphomas, Mixed Mixed Lymphoma Mixed Lymphomas Lymphoma, Mixed-Cell, Diffuse Diffuse Mixed-Cell Lymphoma Diffuse Mixed Cell Lymphoma Diffuse Mixed-Cell Lymphomas Lymphoma, Diffuse Mixed-Cell Lymphomas, Diffuse Mixed-Cell Mixed-Cell Lymphomas, Diffuse Lymphoma, Diffuse, Mixed Lymphocytic-Histiocytic Mixed-Cell Lymphoma, Diffuse Mixed Cell Lymphoma, Diffuse Lymphoma, Mixed Small and Large Cell, Diffuse Lymphoma, Small and Large Cleaved-Cell, Diffuse Mixed Small and Large Cell Lymphoma, Diffuse Diffuse Mixed Small and Large Cell Lymphoma Lymphoma, Mixed Cell, Diffuse Lymphoma, Small Noncleaved-Cell Lymphoma, Small Noncleaved Cell Small Non-Cleaved-Cell Lymphoma Small Non Cleaved Cell Lymphoma Lymphoma, Small Non-Cleaved-Cell Lymphoma, Small Non Cleaved Cell Lymphomas, Small Non-Cleaved-Cell Non-Cleaved-Cell Lymphoma, Small Non-Cleaved-Cell Lymphomas, Small Small Non-Cleaved-Cell Lymphomas Diffuse Undifferentiated Lymphoma Diffuse Undifferentiated Lymphomas Lymphoma, Diffuse Undifferentiated Lymphomas, Diffuse Undifferentiated Undifferentiated Lymphoma, Diffuse Undifferentiated Lymphomas, Diffuse Lymphoma, Undifferentiated, Diffuse Small Noncleaved-Cell Lymphoma Lymphomas, Small Noncleaved-Cell Noncleaved-Cell Lymphoma, Small Noncleaved-Cell Lymphomas, Small Small Noncleaved Cell Lymphoma Small Noncleaved-Cell Lymphomas Lymphoma, Undifferentiated Lymphoma, Pleomorphic Lymphomas, Pleomorphic Pleomorphic Lymphoma Pleomorphic Lymphomas Undifferentiated Lymphoma Lymphomas, Undifferentiated Undifferentiated Lymphomas Lymphoma, Diffuse Diffuse Lymphoma Diffuse Lymphomas Lymphomas, Diffuse Lymphosarcoma Lymphosarcomas Sarcoma, Lymphatic Lymphatic Sarcoma Lymphatic Sarcomas Sarcomas, Lymphatic Lymphoma, Low-Grade Low-Grade Lymphoma Low-Grade Lymphomas Lymphoma, Low Grade Lymphomas, Low-Grade