Hodgkin Disease

Hodgkins sjukdom

Svensk definition

En elakartad sjukdom, kännetecknad av tilltagande förstoring av lymfknutorna, mjälten och vanlig lymfvävnad, och förekomst av stora och vanligtvis flerkärniga celler (Reed-Sternberg-celler) av okänt ursprung.

Engelsk definition

A malignant disease characterized by progressive enlargement of the lymph nodes, spleen, and general lymphoid tissue. In the classical variant, giant usually multinucleate Hodgkin's and REED-STERNBERG CELLS are present; in the nodular lymphocyte predominant variant, lymphocytic and histiocytic cells are seen.

Svenska synonymer

Hodgkins lymfom Malignt lymfogranulom Lymfocytrikt klassiskt Hodgkins lymfom

Engelska synonymer

Disease, Hodgkin Granuloma, Hodgkin's Hodgkin's Granuloma Granuloma, Hodgkins Hodgkins Granuloma Lymphogranuloma, Malignant Lymphogranulomas, Malignant Malignant Lymphogranuloma Malignant Lymphogranulomas Hodgkin Lymphoma Lymphoma, Hodgkin Hodgkin's Disease Disease, Hodgkin's Hodgkin's Lymphoma Hodgkins Lymphoma Lymphoma, Hodgkin's Hodgkins Disease Disease, Hodgkins Granuloma, Hodgkin Hodgkin Granuloma Granuloma, Malignant Malignant Granuloma Malignant Granulomas Nodular Lymphocyte-Predominant Hodgkin's Lymphoma Nodular Lymphocyte Predominant Hodgkin's Lymphoma Nodular Sclerosing Hodgkin's Lymphoma Lymphocyte-Rich Classical Hodgkin's Lymphoma Lymphocyte Rich Classical Hodgkin's Lymphoma Mixed Cellularity Hodgkin's Lymphoma Hodgkin Lymphoma, Adult Adult Hodgkin Lymphoma Lymphocyte Depletion Hodgkin's Lymphoma