Leukemia, Lymphoid

Lymfoid leukemi

Svensk definition

Leukemi associerad med hyperplasi och överaktivitet i lymfvävnaden, och med ökat antal cirkulerande maligna lymfocyter och lymfoblaster.

Engelsk definition

Leukemia associated with HYPERPLASIA of the lymphoid tissues and increased numbers of circulating malignant LYMPHOCYTES and lymphoblasts.

Svenska synonymer

Lymfatisk leukemi Leukemi, lymfatisk Leukemi, lymfoid

Engelska synonymer

Leukemias, Lymphoid Lymphoid Leukemias Lymphocytic Leukemia Lymphoid Leukemia Leukemia, Lymphocytic Leukemias, Lymphocytic Lymphocytic Leukemias