Leukemia, T-Cell

T-cellslymfom

Svensk definition

En elakartad sjukdom i T-lymfocyterna i benmärgen, brässen eller blodet.

Engelsk definition

A malignant disease of the T-LYMPHOCYTES in the bone marrow, thymus, and/or blood.

Svenska synonymer

Leukemi, T-cell T-cellsleukemi Lymfom, T-cell

Engelska synonymer

Leukemia, T Cell Leukemia, Lymphocytic, T-Cell Lymphocytic Leukemia, T-Cell Leukemia, T-Cell Lymphocytic Leukemias, T-Cell Lymphocytic Lymphocytic Leukemia, T Cell Lymphocytic Leukemias, T-Cell T-Cell Lymphocytic Leukemia T-Cell Lymphocytic Leukemias T-Cell Leukemia Leukemias, T-Cell T Cell Leukemia T-Cell Leukemias T-Lymphocytic Leukemia Leukemia, T-Lymphocytic Leukemias, T-Lymphocytic T-Lymphocytic Leukemias Leukemia, Lymphocytic, T Cell T Lymphocytic Leukemia Leukemia, T Lymphocytic Leukemias, T Lymphocytic Lymphocytic Leukemia, T Lymphocytic Leukemias, T T Lymphocytic Leukemias