Hyperplasia

Hyperplasi

Svensk definition

Ökning av antalet celler i en vävnad eller ett organ utan tumörbildning. Hyperplasi skiljer sig från hypertrofi, vilket är en ökning av volym utan ökat antal celler.

Engelsk definition

An increase in the number of cells in a tissue or organ without tumor formation. It differs from HYPERTROPHY, which is an increase in bulk without an increase in the number of cells.

Svenska synonymer

Cellnybildning

Engelska synonymer

Hyperplasias