Killer Cells, Natural

Mördarceller, naturliga

Svensk definition

Celler som har spontan cytotoxisk verkan mot en rad tumörceller utan föregående immunisering. De förekommer hos icke-immuna människor och försöksdjur och betraktas av somliga som mördarceller (med antikroppsberoende celltoxisk effekt), men de kan även döda utan närvaro av antikroppar.

Engelsk definition

Bone marrow-derived lymphocytes that possess cytotoxic properties, classically directed against transformed and virus-infected cells. Unlike T CELLS; and B CELLS; NK CELLS are not antigen specific. The cytotoxicity of natural killer cells is determined by the collective signaling of an array of inhibitory and stimulatory CELL SURFACE RECEPTORS. A subset of T-LYMPHOCYTES referred to as NATURAL KILLER T CELLS shares some of the properties of this cell type.

Svenska synonymer

NK-celler

Engelska synonymer

NK Cells Cell, NK Cells, NK NK Cell Natural Killer Cells Cell, Natural Killer Cells, Natural Killer Killer Cell, Natural Natural Killer Cell