Natural Killer T-Cells

Naturliga mördar-T-celler

Svensk definition

En specialiserad undergrupp av T-lymfocyter som uppvisar förmåga till naturlig immunitet, liknande den hos naturliga mördarceller (NK-celler). De reagerar mot glykolipider som presenteras i samband med CD1D-antigenet, en MHC klass I-liknande molekyl.

Svenska synonymer

NKT-celler

Engelska synonymer

Killer T-Cell, Natural Killer T-Cells, Natural Natural Killer T Cells T-Cell, Natural Killer T-Cells, Natural Killer NKT Cell NKT Cells Natural Killer T-Cell Natural Killer T Cell Invariant Natural Killer T-Cells Invariant Natural Killer T Cells iNKT Cells Invariant Natural Killer T Cell iNKT Cell Cell, iNKT Cells, iNKT