Killer Cells, Lymphokine-Activated

Mördarceller, lymfokinaktiverade

Svensk definition

Cellupplösande lymfocyter med den unika förmågan att kunna döda unga, NK-resistenta tumörceller. De är interleukin 2-aktiverade NK-celler utan MHC-begränsning eller behov av antigenstimulering. Dessa s k LAK-celler används för adoptiv immunterapi av cancerpatienter.

Engelsk definition

Cytolytic lymphocytes with the unique capacity of killing natural killer (NK)-resistant fresh tumor cells. They are INTERLEUKIN-2-activated NK cells that have no MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX restriction or need for antigen stimulation. LAK cells are used for ADOPTIVE IMMUNOTHERAPY in cancer patients.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell, Lymphokine-Activated Killer Cells, Lymphokine-Activated Killer Killer Cell, Lymphokine-Activated Killer Cells, Lymphokine Activated Lymphokine-Activated Killer Cell Lymphokine-Activated Killer Cells Lymphokine Activated Killer Cells LAK Cells Cell, LAK Cells, LAK LAK Cell