Inappropriate ADH Syndrome

Inadekvat ADH-sekretion

Svensk definition

Hyponatremi och saltförlust via njurarna pga kroppsvätskeövertryck till följd av ihållande frisättning av vasopressiner (dvs antidiuretiskt hormon, ADH), trots avsaknad av nödvändiga stimuli. Tillstånd förknippade med detta omfattar medicineringseffekter, hjärnhinneinflammation, skallskada, hjärninflammation, cerebrovaskulära sjukdomar, hydrocefalus, lunginflammation, astma, sköldkörtelsjukdomar och andra tillstånd. Detta syndrom kan även vara idiopatiskt eller bero på ektopisk produktion (utanför hypofysen) av ADH.

Engelsk definition

A condition of HYPONATREMIA and renal salt loss attributed to overexpansion of BODY FLUIDS resulting from sustained release of ANTIDIURETIC HORMONES which stimulates renal resorption of water. It is characterized by normal KIDNEY function, high urine OSMOLALITY, low serum osmolality, and neurological dysfunction. Etiologies include ADH-producing neoplasms, injuries or diseases involving the HYPOTHALAMUS, the PITUITARY GLAND, and the LUNG. This syndrome can also be drug-induced.

Svenska synonymer

SIADH-syndrom SIADH

Engelska synonymer

ADH Syndrome, Inappropriate Syndrome, Inappropriate ADH Syndrome of Inappropriate ADH (SIADH) Secretion Schwartz-Bartter Syndrome Schwartz Bartter Syndrome Syndrome, Schwartz-Bartter SIADH Antidiuretic Hormone, Inappropriate Secretion Inappropriate Vasopressin Secretion Syndrome