Granulocytes

Granulocyter

Svensk definition

Leukocyter, vars cytoplasma innehåller rikligt med korn. Cellerna indelas i tre grupper utifrån kornens färgningsegenskaper: neutrofila, eosinofila och basofila. Mogna granulocyter utgör neutrofiler, eosinofiler och basofiler.

Engelsk definition

Leukocytes with abundant granules in the cytoplasm. They are divided into three groups according to the staining properties of the granules: neutrophilic, eosinophilic, and basophilic. Mature granulocytes are the NEUTROPHILS; EOSINOPHILS; and BASOPHILS.

Svenska synonymer

Rekombinant granulocytkolonistimulerande faktor

Engelska synonymer

Granulocyte