Dwarfism, Pituitary

Hypofysär kortvuxenhet

Svensk definition

En form av dvärgväxt orsakad av brist på somatotropin (tillväxthormon), vilken kan bero på funktionsstörning i hypotalamus eller hypofysens framlob.

Svenska synonymer

Hypofysär dvärgväxt Isolerad tillväxthormonbrist

Engelska synonymer

Pituitary Dwarfism Growth Hormone Deficiency Dwarfism Hyposomatotrophic Dwarfism Nanism, Pituitary Pituitary Nanism Isolated Growth Hormone Deficiency Isolated HGH Deficiency Isolated Human Growth Hormone Deficiency Isolated Somatotropin Deficiency Isolated Somatotropin Deficiency Disorder Dwarfism, Growth Hormone Deficiency Isolated GH Deficiency Hypophysial Dwarf Pituitary Dwarf